tillgång

  1. – i företagsekonomi: allt som en organisation äger som har ekonomiskt värde (och som man alltså vid behov kan sälja för att betala skulder). Till exempel pengar, värdepapper, hus, bilar, möbler, datorer, lager, råvaror, varumärken, patent samt rättigheter till datorprogram, text, musik och film.  – På engelska: asset. (Se också inventory.) – Tillgång kan ha en mer allmän betydelse i vardagsspråket: ”hon är en tillgång för före­taget”. – Inom it används termen ibland i vidare bemärkelse, till exempel om filer (bilder, video, ljud) som är värde­fulla därför att de är användbara. – Man kan då också tala om material, resurs. – Se också digital asset (om dödsbon) och portfölj;
  2. – se access.

[företag och ekonomi] [it-system] [18 mars 2021]