yield farming

”avkastningsodling”kryptovalutornas motsvarighet till att sätta in pengar på banken eller i en fond. – Den som har kryptovaluta lånar ut den till en kryptobörs eller annan institution som förmedlar transaktioner i kryptovaluta. Hen får i gengäld ränta, procent på avkastningen eller något annat värdefullt.

[kryptovalutor] [17 april 2023]

Dagens ord: 2023-04-25