bevis på arbete

(proof-of-work, PoW) – krav på att en dator som begär tillgång till en resurs i ett it‑system först ska utföra en bestämd beräkning. – Bevis på arbete är ett sätt att försvåra data­intrång och andra attacker, och det kan också användas mot spam. I blockkedje‑baserade system som bitcoin används bevis på arbete som ett sätt att avgöra vem som ska få blockbelöningen – se också bevis på insats (proof-of-stake, PoS), bevis på auktoritet (proof-of-authority, PoA) och proof‑of‑burn. – Beräk­ningen ska vara måttligt svår att utföra (utom i blockkedjor, där den blir svårare och svårare med tiden), eftersom även datorer med legitima ärenden ska ha möjlighet att utföra den på rimlig tid. En angripare som en spammare kommer däremot troligen att strunta i beräkningen och helt enkelt hoppa över den aktuella mottagaren; för en angripare som gör en DDoS-attack blir det sammanlagt många beräkningar, vilket kan göra attacken alltför resurskrävande och långsam. – Skillnaden mot robotfilter (captcha) är att bevis på arbete utförs automatiskt av en dator, medan ett robotfilter är en uppgift som ska lösas av en människa.

[blockkedjor] [it-säkerhet] [proof of] [ändrad 19 november 2021]