Europeiska unionens råd

detsamma som EU-rådet, även kallat minister­rådet. – Rådet består av en minister från varje med­lems­­stat. Det är till­sammans med Europa­­parla­mentet EU:s lag­­stift­ande organ, som också sam­­ordnar EU:s gemen­­samma ut­­rikes­­politik och det polisi­ära sam­­arbetet i EU. – Läs mer här.

[eu] [politik]