kryptobörs

kryptovalutabörs – företag där man kan sälja och köpa kryptovaluta. – Kryptobörser finns av flera slag:

  • – sådana som fungerar ungefär som börser för aktiehandel. Kryptobörsen fastställer i varje stund ett pris, baserat på tillgång och efterfrågan, för varje kryptovaluta och man köper och säljer till det priset;
  • – kryptovalutahandlare. Säljer och köper kryptovaluta till ett pris som valutahandlaren fastställer. Alltså som valutaväxlare på flygplatser;
  • – mäklare. De sammanför säljare och köpare som själva får komma överens om priset för kryptovalutan;
  • – fonder. Kunden sätter in pengar som fonden sedan placerar i kryptovaluta på ett sätt som förväntas ge avkastning.

– Tjänsterna finansieras genom påslag på valutakursen eller genom avgifter på transaktionerna. Ofta har kryptobörser flera produkter, till exempel olika slags derivat. – På engelska: cryptocurrency exchange, crypto exchange.

[kryptovalutor] [12 december 2022]

Dagens ord: 2023-01-11