företagsrekonstruktion

i svensk lag: möjlighet för ett företag med be­tal­nings­svårig­heter att rekonstru­era verksamheten. Kallas också kon­kurs­skydd. – Efter beslut i domstol om företagsrekonstruktion är före­tag­et skyddat mot utmät­ning under en tid. Under den tiden ska en rekonstruktör avgöra om verk­sam­heten kan fortsätta på något sätt, genomföra ändringar och förhandla med fordrings­ägarna. – Lag­texten om företagsrekonstruktion finns här (ändringar från 2017 finns här). – Se också chapter 11. – I Storbritannien heter det att företaget är ”under administration”. – Jämför med likvidation.

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 17 november 2018]