företagsrekonstruktion

i svensk lag: möjlighet för ett företag med be­tal­nings­svårig­heter att få anstånd med betalningarna för att rekonstruera verksamheten. Kallas också konkursskydd. – Efter beslut i domstol om företagsrekonstruktion är företag­et under en tid skyddat mot utmät­ning. Under den tiden ska en rekonstruktör avgöra om verk­sam­heten kan fortsätta på något sätt, genomföra ändringar och förhandla med fordrings­ägarna. – Lag­texten om företagsrekonstruktion finns här. – Se också chapter 11. – I Storbritannien heter det att företaget är ”under administration”. – Jämför med likvidation.

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 3 mars 2020]