open banking

öppna banktjänster – möjlighet och rätt för utomstående företag att läsa och behandla kontouppgifter och andra data från banker och finansföretag. En följd av det är till exempel att en  privatperson ska kunna uträtta sina bankärenden från ett program (en app) från ett annat företag än banken. Tjänster från flera banker och finansföretag ska kunna hanteras i samma app. Detta förutsätter att villkor för identifiering och dataskydd är uppfyllda.  – Införandet av öppna banktjänster är en konsekvens av EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD 2.

[betalningar] [10 januari 2020]

DCEP

digital currency electronic payment – en digital centralbankspeng som ska ges ut av Kinas centralbank (www.pbc.gov). DCEP, eller DC/EP, ska motsvara Kinas valuta renminbi, även kallad yuan, med kursen 1:1. I ett uttalande i december 2019 (länk) förnekade Kinas centralbank att den då gav ut digitala pengar, och varnade för bedragare som erbjuder handel med ”DCEP”. Men i augusti 2020 inleddes försöksverksamhet i några kinesiska provinser (se denna länk). Det uppges att DCEP ska vara baserat på en blockkedja – det är alltså en kryptovaluta – och ger myndigheterna möjlighet att kartlägga alla betalningar som görs med DCEP.

[förkortningar på D] [elektroniska pengar] [ändrad 23 augusti 2020]

point of sale

(POS) – försäljningsplats, försäljningspunkt – den plats där kunden betalar för det som hon köper. Ordet används om kassaapparater, kortläsare och annan betalningsutrustning som säljaren har (point‑of‑sale terminals). På svenska används förkortningen POS ibland i denna betydelse. – Ordet försäljningsställe används, till skillnad från de två orden här ovanför, oftast om butiken, kiosken eller torgståndet.

[betalningar] [ändrad 18 december 2019]

Coinminer.Statinko

ett botnät för kryptokapning som använder YouTube för kommunikation mellan de kapade datorerna (zombies). Meddelandena läggs in i den beskrivande texten till YouTube‑videor. Anledningen till att man gör så är att anrop till YouTube är så vanliga att program som granskar datorers internetanrop för att upptäcka meddelanden till och från skadeprogram inte reagerar på dem. – Läs mer på Welivesecuritys webbsidor. – Statinko är ett botnät som i andra former är känt sedan 2012 och som troligen kommer från Ryssland eller dess grannländer, men Coinminer.Statinko upptäckes i december 2019.

[kryptovalutor] [skadeprogram] [4 december 2019]

Facebook Pay

en betaltjänst som lanserades av Facebook i december 2019. Den kan användas för vissa köp och för betalningar från person till person. Facebook Pay är inledningsvis tillgängligt bara i USA. – Se Facebooks webbsidor. – Facebook Pay ska inte förväxlas med Facebooks planerade kryptovaluta Diem.

[betalningar] [ändrad 13 december 2020]