digital nomad

en som an­vänder dator för arbete eller studier, men utan att ha en fast arbets­plats. Digitala nomader sitter på kaféer, biblio­tek och andra tillgängliga platser. De an­vänder wi-fi eller internet­anslutning genom mobil­nätet. – Kallas också för laptop nomads. – Se också road warrior, wind­shield warrior och wi-fi squatter.

[it-folkgrupper] [jargong] [mobilt] [ändrad 24 september 2018]