gutenberg

en som skriver ut allt från bildskärmen. (Kanske för att hen tycker att det är besvärligt att läsa långa texter på bildskärm.)

[it-folkgrupper] [26 december 2022]

mikroidentitet

mycket snävt definierad identitet i betydelsen grupptillhörighet. – Under 2022 har mikroidentiteter blivit ett inslag på TikTok. Exempel är clean girl (alltid nytvättad och fräsch) och old money (klädd i högkvalitativa kläder som inte märks). Användare på TikTok roar sig med att sätta samman långa mikroidentiteter som cable knit matcha tea joan didion warm girl. (Se artikel i Svenska Dagbladet.) – Observera att mikroidentitet också är ett etablerat begrepp i sociologi. Där syftar det på inslag i en persons identitet: nationalitet, hemort, religion, utbildning, sexuell läggning och annat. – På engelska: micro identity.

[it-folkgrupper] [sociala nätverk] [7 november 2022]

älvor

en grupp aktivister som motarbetar desinformation. – Älvorna är en rörelse som började 2014 i Litauen. Det är anonyma frivilliga som på olika sätt motarbetar vad de anser vara rysk desinformation. Rörelsen finns nu i flera andra länder. En utbildning i hur man upptäcker och motarbetar desinformation, Elves Academy, har anordnats flera gånger i Vilnius. – På litauiska: elfai; på engelska: elves. (På svenska skulle man också kunna säga alf, alfer.) – Benämningen älva är vald som motsats till troll.

[aktivism] [desinformation] [it-folkgrupper] [22 februari 2022]

zoombie

person som har ägnat för mycket tid åt videokonferenser hemifrån. – En zoombie har färglöst ansikte, tom blick och är påklädd bara från midjan och uppåt. – Se Zoom och zombie.

[it-folkgrupper] [6 januari 2022]

warrior

krigare – ett ord som ofta används ironiskt. – Warrior kan ironiskt syfta på fredliga tekniker och tjänstemän (som windshield warriors), då med anspelning på kringvandrande riddare, eller också på folk som krigar från tangentbordet, gärna anonymt (desktop warriors).

[it-folkgrupper] [ord på warrior] [30 augusti 2021]

Tripadvisor warrior

person som hätskt kritiserar hotell, restauranger och resmål på sociala medier. – Klagomålen gäller ofta långa väntetider och långsam service, och har blivit vanligare under pandemin då det har varit brist på personal. –Benämningen syftar på Tripadvisor (tripadvisor.com), en amerikansk sajt med användarskapad information om resmål, men beteendet kan förekomma på andra sajter. 

[sociala medier] [30 augusti 2021]