sidlåsning

något som hindrar besökare på en webbsida från att lämna sidan, till exempel genom att det gör så att webbläsarens backknapp inte fungerar. Kallas för mouse trapping eller circle jerking på engelska.

[webbläsare] [ändrad 29 april 2018]

klickbedrägeri

(click fraud) – försök att höja annons­intäkterna för internetannonser genom upprepat klickandelänken till annonsen. Det görs på sådana internetannonser som betalas per klick, till exempel i Googles annonssystem. Syftet är oftast att höja annons­mediets (webbsidans) förtjänst, men det kan också vara att skada annonsören genom att höja kost­naderna. – Klick­bedrägeri kan genomföras av en människa som klickar om och om igen på samma länk eller av ett program som gör samma sak auto­ma­tiskt, se klickfarm. – Mer i Wiki­pedia.

[bluff och båg] [webbpublicering] [ändrad 18 januari 2018]

network address translation

(NAT) – på internet: en teknik som låter många användare dela på en eller ett fåtal IP‑adresser. (Se flytande IP‑adress.) – NAT används dels därför att antalet användare i ett nätverk är större än antalet IP‑adresser som nätverket disponerar, dels i nätverk som internt använder ett annat adressystem än internet. – Användningen av NAT beror på att den utgående versionen av internetprotokollet IP, version 4, inte har nog med IP‑adresser för att varje användare ska kunna få en egen. Men den nya versionen av IP, IPv6, har ett praktiskt taget outtömligt förråd av IP‑adresser och kommer därför att göra NAT överflödigt i de flesta fall. – Se Wikipedia.

[internet] [ändrad 3 december 2018]