IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. – IPv6 är den version av inter­net­proto­kollet IP som gradvis införs under 2000-talet och 2010-talet. Den ersätter IP version 4: någon ver­sion 5 finns inte. Ver­­sion 6 är ett annat proto­koll än version 4, inte bara en för­bätt­rad version, men det finns be­ty­dande lik­heter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑ad­ress­erna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser – ett tal med 39 siffror – så antalet IP‑ad­resser blir tillräckligt för alla tänk­bara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adress­erna i IPv4 i Nord­amerika tog för­resten slut i september 2015. – IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobil­tele­foner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). – Läs också om Moonv6 och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [internet] [versioner] [ändrad 21 augusti 2017]