IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. –– IPv6 är den version av inter­net­proto­kollet IP som gradvis införs under 2000-talet och 2010-talet. Den ersätter IP version 4: någon ver­sion 5 finns inte. – Ver­­sion 6 är ett annat proto­koll än version 4, inte bara en för­bätt­rad version, men det finns be­ty­dande lik­heter i stort. Den viktigaste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑ad­ress­erna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser –– ett tal med 39 siffror –– så antalet IP‑ad­resser blir tillräckligt för alla tänk­bara ändamål inom överskåd­lig framtid. Adress­erna i IPv4 i Nord­amerika tog för­resten slut i september 2015. – –IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobil­tele­foner: de kan behålla samma IP‑adress var de än befinner sig i världen (Mobile IPv6.). –– Läs också om Moonv6 och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [internet] [versioner] [ändrad 21 augusti 2017]