IPv6

IP (Internet protocol), ver­sion 6. –– IPv6 är den version av inter­net­proto­kollet IP som gradvis införs under 2000-talet och 2010-talet. Den ersätter IP ver­sion 4: någon ver­sion 5 finns inte. – Ver­­sion 6 är ett annat proto­koll än ver­sion 4, inte bara en för­bätt­rad version, men det finns be­ty­dande lik­heter i stort. Den vik­tig­aste nyheten i ver­sion 6 är att längden på IP‑ad­ress­erna ökar från 32 bitar till 128 bitar. Det innebär att antalet möjliga adresser ökar från 4,3 miljarder till 340 sextiljoner adresser –– ett tal med 39 siffror –– så antalet IP‑ad­resser blir till­räck­ligt för alla tänk­bara ändamål inom över­skåd­lig framtid. Adress­erna i IPv4 i Nord­amerika tog för­resten slut i sep­tember 2015. – –IPv6 kan också hantera mobila enheter som bärbara datorer och mobil­tele­foner: de kan behålla samma IP‑adress var de än be­finner sig i världen (Mobile IPv6.). –– Läs också om Moonv6 och 6Net samt om v6ops.

[förkortningar på I] [internet] [versioner] [ändrad 21 augusti 2017]