text area

i HTML: en instruktion (tagg) som skapar ett utrymme för inmatning av text av obegränsad längd. Skrivs som ett ord: <textarea>. Man kan lägga till anvisningar om utrymmets mått. På svenska kan man säga textarea. – Textareor bör skiljas från textfält – input fields, som i HTML är enradiga utrymmen för inmatning av namn, lösenord och annat. Instruktionen för textfält är <input>, som kan kompletteras med instruktioner om vilken datatyp som ska matas in. 

[webbpublicering] [15 juni 2018]

FAQ

Frequently asked questions – ett antal frågor och svar som publiceras på en webbplats och som brukar gälla utgivaren och utgivarens verksamhet. Förkortningen är vanlig även på svenska webbsidor, men på svenska används också förkortningen FoS, frågor och svar.

[förkortningar på F] [webbpublicering] [19 mars 2018]

Express.js

oftast bara Express – ramverk för utveckling av webbapplikationer, baserat på Node.js. Det ingår i MEAN. Express är tillgängligt som fri och öppen mjukvara. – Expressprojektet ägs av IBM, som har överlåtit ansvaret för det till stiftelsen bakom Node.js.

[webbpublicering] [11 september 2017]

treklicksregeln

(the three-click rule) – man bör kunna hitta den information man söker på webben med högst tre musklick. – Regeln formulerades 2001 av Jeffrey Zeldman (zeldman. com) i boken Taking your talent to the web, och den anses av många vara felaktig och föråldrad.

[lagar] [webbpublicering] [29 maj 2017]

React

bibliotek med JavaScript-kod, avsedd för programmering av dynamiska grafiska användargränssnitt. Med att de är dynamiska menas att de kan förändras medan de visas utan att man behöver läsa in sidan på nytt. – React har i praktiken i slutet av 2010-talet blivit ett mycket spritt ut­veck­lings­verk­tyg för webbplatser. – React utvecklades av Jordan Walke, ut­veck­lare på Facebook. Facebook tog det i bruk 2011. Sedan dess har många andra organisationer börjat använda React. Det kan användas fritt. – Kallas också för React.js och ReactJS. – React ska inte förväxlas med ReactOS. – Se reactjs.org.

[programmering] [webbpublicering] [19 maj 2017]