länk

  1. – kort för hyperlänk: ord, tecken, knapp eller bild som i grafiskt användargräns­snitt öppnar ett annat dokument när man klickar på den. Dokumentet, som kan vara text, bild, video eller ljud, kan finnas på samma dator eller på en annan dator. – Länkar ingår i hypertext. Webben hålls ihop av länkar som oftast visas som understrukna ord. – Ordet hyperlänk kommer från Ted Nelsons idé från 1960‑talet om hypertext, och han byggde i sin tur på Vannevar Bushs† idéer;
  2. – se datalänk;
  3. – se radiolänk.

[datakommunikation] [webben] [ändrad 29 november 2020]