innehållsfiltrering

[metod för] blockering av olämpligt material på internet. – Som olämpligt material kan räknas pornografi, bilder på sexuella övergrepp mot barn, näthat, politisk propaganda, oseriös marknadsföring, webbsidor som sprider skadeprogram och annat. Det beror på syftet med filtreringen. – Företag kan använda innehållsfiltrering för att inskränka de anställdas tillgång till olämpliga webbsidor på arbetstid. Skolor har ofta innehållsfiltrering. I flera amerikanska delstater har det införts (än så länge vilande) lagar om obligatorisk innehållsfiltrering på mobiltelefoner för personer under 18 år. Då är syftet främst att stoppa pornografi. – Innehållsfiltrering tillhandahålls som tjänst av flera företag, och kan också tillhandahållas av internet- och mobiloperatörer. En del stater, som Kina och Ryssland, har det som censur. – Ofta innebär innehållsfiltrering helt enkelt att ett antal redan kända sajter blockeras. Det finns också metoder för att genomsöka materialet och till exempel upptäcka pornografiska bilder – se client‑side scanning. – Innehållsfiltrering är inte särskilt effektivt. De användare som är intresserade av det som finns på de blockerade sajterna hittar det ändå, och de som inte är intresserade behöver ingen innehållsfiltrering. Det händer också att innehållsfiltrering slår fel, se till exempel Scunthorpeproblemet. – På engelska: content filtering.

[innehållsfiltrering] [30 mars 2023]

Min myndighetspost

en tjänst som förmedlar e‑post från statliga, regionala och kommunala myndigheter i Sverige. – Både privatpersoner och företag kan ta emot e‑post från Min myndighetspost i stället för att få den med pappersposten. Det är gratis. Alla myndigheter använder inte Min myndighetspost. – Meddelanden i Min myndighetspost vidarebefordras till tjänsten Mina meddelanden om mottagaren har den tjänsten. – Skillnaden mellan Min myndighetspost och Mina meddelanden är att Min myndighetspost förmedlar meddelanden enbart från myndigheter. – Min myndighetspost är en tjänst från myndigheten DIGG och driftas av Skatteverket. – Se minmyndighetspost.se.

[e-post] [svenska myndigheter] [6 mars 2023]

länkade data

data som länkas till andra data på internet i flera led. – Exempel: Pippi Långstrump skrevs av Astrid Lindgren som bodde vid Tegnérlunden (i Stockholm) där det finns en staty som föreställer August Strindberg… Länkade data är en funktion i den semantiska webben. En förutsättning är att varje uppgift publiceras på internet som en RDF (resource description format). RDF.er är treledade beskrivningar med mönstret subjekt–predikat-objekt: Pippi Långstrump (subjekt) skrevs av (predikat) Astrid Lindgren (objekt). Det omvända kan också publiceras: Astrid Lindgren (subjekt) skrev (predikat) Pippi Långstrump (objekt). Man kan också säga att subjekt är en individ eller ett exemplar, objekt är ofta, men inte alltid, en grupp eller kategori som individen räknas till eller har ett samband med.  Det krävs att varje länk i länkade data förses med en webbadress (URL) så att den blir sökbar.  – På engelska: linked data.

[informationshantering] [webben] [24 februari 2023]

nedtagningstjänst

(takedown service) – tjänst som tar bort webbplatser med otillåtet innehåll från internet. – Otillåtet innehåll kan vara stulen eller olovligt kopierad information, bilder på sexuella övergrepp mot barn eller det att hela webbplatsen är en förfalskning av en annan webbplats, gjord i bedrägligt syfte. Nedtagning görs oftast genom att nedtagningstjänsten ber det företag som hyser webbplatsen att stänga av den och förklarar varför. Eventuellt kan också domänen avregistreras. (Se domänrofferi och toppdomänbluff.) – Om det inte räcker att be snällt kan det krävas juridiska åtgärder.

[juridik] [webben] [23 februari 2023]

dränka och sänka

två sätt att manipulera sökmotorers resultat.

  • Dränka innebär att man lägger upp massor med webbsidor, blogginlägg, inlägg på sociala medier och / eller kommentarer med påståenden som man vill få högt upp på sökmotorernas listor. Många personer kan samarbeta om detta. – Exempel: om det skrivs att ”David Bowie lever och bor på Mars” på många webbsidor (med mera) så kommer det, högt upp i Googles sökresultat, att stå att David Bowie lever och bor på Mars. Sanningshalten i påståendet spelar ingen roll;
  • Sänka är att göra samma sak, men för att tränga undan icke önskvärd information från resultatlistorna. – Exempel: om en person pekas ut som grov brottsling kan den personen se till att det skrivs massor med blogginlägg med mera där det står att hen är djurvän och ger pengar till välgörenhet. De inläggen kan då trycka ner – sänka – webbsidorna om brottsmisstankarna så långt ner bland sökresultaten att nästan ingen ser dem. 

[källkritik] [sökmotorer] [20 februari 2023]