klick

(click) – ett fall av klickande; ljudet som hörs när man klickar med musen eller annat pek­don. Ofta: det att man klickar på en artikel, ett inlägg, en video eller en annons på en webb­sida. Antalet klick ses som mätare på intresset för materialet. – Se till exempel klicko­krati.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 4 september 2019]