network address translation

(NAT) – på internet: en teknik som låter många användare dela på en eller ett fåtal IP‑adresser. (Se flytande IP‑adress.) – NAT används dels därför att antalet användare i ett nätverk är större än antalet IP‑adresser som nätverket disponerar, dels i nätverk som internt använder ett annat adressystem än internet. – Användningen av NAT beror på att den utgående versionen av internetprotokollet IP, version 4, inte har nog med IP‑adresser för att varje användare ska kunna få en egen. Men den nya versionen av IP, IPv6, har ett praktiskt taget outtömligt förråd av IP‑adresser och kommer därför att göra NAT överflödigt i de flesta fall. – Se Wikipedia.

[internet] [ändrad 3 december 2018]