safirglas

(sapphire glass) – mycket hårt, praktiskt taget repfritt glas gjort av syntetisk safir. Med andra ord: kristall av aluminiumoxid. – Safirglas går bara att repa med diamant, rubin och safir. Det används ofta i klockglas. Apple använder safirglas i fingeravtrycksavläsareniPhone.

[material] [ändrad 14 december 2017]

silicone

engelska för silikon. Silicone uttalas ”silli-KOUN”. (Bör inte förväxlas med silicon, som betyder kisel och som uttalas ”SILLI-ken”.)

[material] [språktips] [ändrad 30 november 2019]

halvledare

  1. – ämne som kan användas för tillverkning av transistorer och andra elektroniska komponenter. – Halvledare kan ställas om från att vara elektriskt ledande till att vara isolerande. De kan därför användas för att styra elektrisk ström. Den vanligaste halvledaren är kisel (sand) med en inblandning (dopning) av små mängder av andra material. En annan halvledare är germanium. – På engelska: semiconductor.
  2. – ordet halvledare används också om transistorer och andra elektroniska komponenter som innehåller halvledare.

[elektronik] [material] [processorer] [ändrad 21 maj 2021]

dielektrikum

icke-ledande material, isolator – elektriskt isolerande material, till exempel glas. – På engelska: dielectric.

[material] [ändrad 23 september 2020]