silicone

engelska för silikon. Silicone uttalas ”silli-KOUN”. (Bör inte förväxlas med ”silicon”, som betyder ’kisel’ och som uttalas ”SILLI-ken”.)