halvledare

  1. – ämne som kan användas för tillverkning av transistorer och andra elektroniska komponenter. – Halvledare kan ställas om från att vara elektriskt ledande till att vara isolerande. De kan därför användas för att styra elektrisk ström. Den vanligaste halvledaren är kisel (sand) med en inblandning (dopning) av små mängder av andra material. En annan halvledare är germanium. – På engelska: semiconductor.
  2. – ordet halvledare används också om transistorer och andra elektroniska komponenter som innehåller halvledare.

[elektronik] [material] [processorer] [ändrad 21 maj 2021]