termineringsmotstånd

elektriskt motstånd som monteras i slutet av en elektrisk förbindelse som inte går någonstans. (Vid dess terminering.) – Termineringsmotstånd behövs i synnerhet när man använder partvinnade kablar, för om en sådan bara slutar kommer en del av signalen att studsa tillbaka och störa signalen i kretsen. Störningen blir svårare vid hög datatakt. Motståndet ska motsvara kabelns vågimpedans (se Wikipedia), som har ett känt värde för alla vanliga kablar. – På engelska termination resistor.

[elektronik] [3 mars 2021]

tryckt elektronik

elektroniska kretsar som framställs med utrustning som liknar bläckskrivare: flytande material sprutas med fina munstycken på underlag som kan vara papper, plast eller annat, där det härdas och sitter fast. Det finns andra metoder. Materialen kan vara ledande, som metall, halvledare eller icke‑ledande. Forskare vid Linköpings universitet (liu.se) har 2019 framställt tryckt elektronik med en linjebredd på en tiondels millimeter (se denna artikel). – På engelska: printed electronics.

[elektronik] [17 november 2019]

diod

en elektronisk komponent som har två elektroder (elektriska anslutningspunkter) och som släpper igenom ström i den ena riktningen, men inte i den andra. Det är en av de grundläggande elektroniska komponenterna. En LED (lysdiod) avger ljus när ström passerar genom den. – På engelska: diode. – Se också datadiod.

[elektronik] [ändrad 12 maj 2020]

latch

hake, lås, spärr, vippa; latched – låst, spärrad;

  1. vippa – en elektronisk komponent som kan växla mellan två stabila lägen.   Det ena läget kan till exempel stå för 1, det andra för 0. Vippan behåller sitt läge tills det ändras, vilket innebär att den kan användas som ett slags minne. Det finns dock astabila vippor som växlar läge med bestämda intervaller, och monostabila vippor som förlorar sitt läge efter en tid. På engelska skiljer man ibland mellan latch för enkla vippor och flip-flop för astabila vippor;
  2. – annat ord för index lock, indexlås – spärr mot ändringar i en databas eller del av databas. Används när man gör underhåll och andra åtgärder för att förhindra att någon annan samtidigt försöker ändra i databasen, vilket skulle kunna leda till problem med konsistensen;
  3. – om internet: metod för att upprätta en förbindelse mellan en av flera användare i ett nätverk och en server på internet, särskilt när det gäller tjänster som strömmande ljud och video. Det gäller användare i nätverk som använder network address translation (NAT) för att ge användarna tillgång till internet. Det innebär att de enskilda användarna (eller resurser i nätverket) inte har egna IP-adresser. Det finns därför inte något självklart sätt för motparten att adressera dataflödet till den specifika mottagaren. Latching betecknar låsning av dataflödet så att det når rätt mottagare. Det är en del av vad som kallas för NAT Traversal. – Läs mer i RFC 7362 (länk);
  4. – engelsk slang: påhäng – någon som man helst vill slippa, fast man inte vill säga det. – På svenska kan latch stå för något som är lätt att klara av eller roligt (lattjo).

[databaser] [elektronik] [internet] [rfc] [19 juni 2018]

omkopplare

anordning som leder elektrisk ström eller elektriska signaler till en av två eller flera anslutningar, och som kan ställas om mellan anslutningarna; alternativt: som hämtar ström eller signaler från en av två eller flera källor och leder den till en anslutning; motsvarande för optiska signaler. Omkopplare kan också kallas för väljare. Ibland används ordet omkopplare även om strömbrytare (som i strikt terminologi kallas för strömställare, fast nästan ingen använder det ordet). – Skillnaden mot en växel (switch) är att en växel kan ansluta flera ingående signaler samtidigt till var sin utgående anslutning. – På engelska: selector, switch, shifter.

[elektronik] [9 juni 2018]

I2S

(I2S, Inter-IC Sound, även förkortat IIS och I2s) – den vanligaste standarden för överföring av audio (musik och tal) i digital form mellan elektronisk utrustning. I2S används bland annat i CD‑spelare. Standarden utvecklades av Philips och infördes 1986. Den förvaltas numera av avknoppade NXP och reviderades 1996. – I2S är en buss som överför tre signaler:

  1. – en bitklocka som håller räkningen på de ettor och nollor som överförs. För varje etta och nolla i dataflödet (punkt 3) överför bitklockan en etta;
  2. – en ordklocka som anger ifall det är vänster eller höger kanal som överförs för ögonblicket: 0 för vänster kanal, 1 för höger kanal;
  3. – själva dataflödet (musik eller tal).

– Uppdelningen i tre linjer är till för att minska jittret, med andra ord för att ljudet ska kunna spelas upp i jämn takt. – Se NXP:s webbsidor.

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [förkortningar på I] [musik] [1 november 2017]