diod

en elektronisk komponent som har två elektroder (elektriska anslutningspunkter) och som släpper igenom ström i den ena riktningen, men inte i den andra. Det är en av de grundläggande elektroniska komponenterna. En lysdiod (LED) avger ljus när ström passerar genom den. – På engelska: diode. – Se också datadiod.

[elektronik] [19 december 2018]

genusväxlare

anordning för sammankoppling av två kontakter av samma ”kön” (genus) och av samma slag. Alltså hankontakt mot hankontakt eller honkontakt mot honkontakt. En ren genusväxlare har ingen annan funktion. Kallas också för genusbytare, könsväxlare och liknande. På engelska: gender changer eller gender cable, ibland halvförsvenskat till genderkabel.

[elektronik] [sammankoppling] [30 juli 2018]

latch

hake, lås, spärr, vippa; latched – låst, spärrad;

 1. vippa – en elektronisk komponent som kan växla mellan två stabila lägen.   Det ena läget kan till exempel stå för 1, det andra för 0. Vippan behåller sitt läge tills det ändras, vilket innebär att den kan användas som ett slags minne. Det finns dock astabila vippor som växlar läge med bestämda intervaller, och monostabila vippor som förlorar sitt läge efter en tid. På engelska skiljer man ibland mellan latch för enkla vippor och flip-flop för astabila vippor;
 2. – annat ord för index lock, indexlås – spärr mot ändringar i en databas eller del av databas. Används när man gör underhåll och andra åtgärder för att förhindra att någon annan samtidigt försöker ändra i databasen, vilket skulle kunna leda till problem med konsistensen;
 3. – om internet: metod för att upprätta en förbindelse mellan en av flera användare i ett nätverk och en server på internet, särskilt när det gäller tjänster som strömmande ljud och video. Det gäller användare i nätverk som använder network address translation (NAT) för att ge användarna tillgång till internet. Det innebär att de enskilda användarna (eller resurser i nätverket) inte har egna IP-adresser. Det finns därför inte något självklart sätt för motparten att adressera dataflödet till den specifika mottagaren. Latching betecknar låsning av dataflödet så att det når rätt mottagare. Det är en del av vad som kallas för NAT Traversal. – Läs mer i RFC 7362 (länk);
 4. – engelsk slang: påhäng – någon som man helst vill slippa, fast man inte vill säga det. – På svenska kan latch stå för något som är lätt att klara av eller roligt (lattjo).

[databaser] [elektronik] [internet] [19 juni 2018]

omkopplare

anordning som leder elektrisk ström eller elektriska signaler till en av två eller flera anslutningar, och som kan ställas om mellan anslutningarna; alternativt: som hämtar ström eller signaler från en av två eller flera källor och leder den till en anslutning; motsvarande för optiska signaler. Omkopplare kan också kallas för väljare. Ibland används ordet omkopplare även om strömbrytare (som i strikt terminologi kallas för strömställare, fast nästan ingen använder det ordet). – Skillnaden mot en växel (switch) är att en växel kan ansluta flera ingående signaler samtidigt till var sin utgående anslutning. – På engelska: selector, switch, shifter.

[elektronik] [9 juni 2018]

I2S

(Inter-IC Sound, även förkortat IIS och I2s) – den vanligaste standarden för överföring av audio (musik och tal) i digital form mellan elektronisk ut­rust­ning. I2S används bland annat i CD‑spelare. Standarden utvecklades av Philips och infördes 1986. Den förvaltas numera av avknoppade NXP och reviderades 1996. – I2S är en buss som överför tre signaler:

 1. – en bitklocka som håller räkningen på de ettor och nollor som överförs. För varje etta och nolla i dataflödet (punkt 3) överför bitklockan en etta;
 2. – en ordklocka som anger ifall det är vänster eller höger kanal som över­förs för ögonblicket: 0 för vänster kanal, 1 för höger kanal;
 3. – själva dataflödet (musik eller tal).

– Uppdelningen i tre linjer är till för att minska jittret, med andra ord för att ljudet ska kunna spelas upp i jämn takt. – Se NXP:s webbsidor.

[elektronik] [elektronisk kommunikation] [förkortningar på I] [musik] [1 november 2017]

hardwired

 • – om logiska kretsar: fast kopplad – realiserad som elektroniska kom­po­nent­er och elektriska ledare, alltså inte som ett program (som lagras i ett minne);
 • – i överförd bemärkelse: inbyggd, medfödd: ”the human brain is hard-wired for altruism””altruism är inbyggt i människans hjärna”. Bildligen även: etsad, förutbestämd.

[elektronik] [hårdvara] [språktips] [17 april 2017]

konfliktmineraler

mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga. Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och volfram. Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kin­shasa). Mineralerna är efterfrågade i elektronikindustrin: framför allt behövs de i mobiltelefoner. – På engelska: conflict minerals. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive – länk) som ålägger industrin att redovisa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppges att president Donald Trump vill avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsätter sig. Se detta meddelande. – EU röstade i maj 2017 igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett förbjuder import av konfliktmineraler till EU, se denna länk. Den träder i kraft den 1 januari 2021.

[elektronik] [material] [mobilt] [politik] [ändrad 20 augusti 2019]

integrerad krets

(integrated circuit, ibland monolithic integrated circuit) – elektronisk krets som har tillverkats i ett stycke. – Komponenterna (transistorer, dioder, kondensatorer med mera) och materialet som leder ström mellan komponent­erna (koppar) realiseras genom etsning. Vid tillverkningen lägger man lager efter lager av olika material på ett underlag och avlägsnar genom etsning allt som inte ska ingå i kretsen. Det går därför inte att ta bort eller byta ut komponenter. – Integrerade kretsar är en förutsättning för alla moderna datorer och mobiltelefoner och nästan all annan elektronik. Att realisera elektroniska kretsar med miljoner komponenter som diskreta kretsar skulle vara praktiskt taget omöjligt, och om det gick skulle kretsarna ta enormt mycket plats. Jämfört med diskreta kretsar är integrerade kretsar:

 • –små;
 • –snabba;
 • –strömsnåla och:
 • – billiga.

Jack Kilby visade upp den första integrerade kretsen 1958. För det fick han Nobelpriset år 2000. Ett halvår senare, oberoende av Kilby, visade Robert Noyce upp en annan typ av integrerad krets. Det är Noyces kon­struk­tion, baserad på kisel, som är föregångare till den teknik som an­vänds nu. (Kilbys integrerade krets var baserad på germanium.) Före Kilby hade andra forskare experimenterat med samma idé utan att lyckas realisera den.

[elektronik] [it-historia] [ändrad 30 juli 2019]