dielektrikum

icke-ledande material, isolator – elektriskt isolerande material, till exempel glas. – På engelska: dielectric.

[material] [ändrad 23 september 2020]