flexning

  1. – det att ett material ger efter lite när man trycker på det, fast det inte borde. Det flexar. Det kan till exempel gälla tangentbord och pekskärmar, och kan ge ett intryck av bristande kvalitet – tillverkaren verkar ha använt för tunt material. Ordet flexning används också i robotik om att robotarmar på grund av tyngdkraften inte rör sig exakt som de är instruerade att göra;
  2. – tillämpning av flextid, alltså det att anställda har rätt att flexa – att inom bestämda ramar komma till arbetet och gå hem när de själva vill, förutsatt att avvikelserna från normalarbetstiden jämnar ut sig så småningom.

Flexa, flexning kommer av ordet flexibel.

[arbetsliv] [hårdvara] [material] [robotar] [8 juli 2020]

keramik

ett hårt material som framställs av bränd lera med tillsats av andra ämnen. Flintgods, lergods, stengods och porslin är typer av keramik. Keramik är mycket hårt (svårt att repa), men ofta också skört (splittras lätt vid slag och stötar). Skörheten kan minskas genom tillsats av lämpliga ämnen. Apple Watch kunde 2019 köpas med boett av keramik, men den modellen togs bort i september 2020. – På engelska: ceramic. (Den engelska pluralformen ceramics används om föremål av keramik.)

[material] [ändrad 19 september 2020]

konfliktmineraler

mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter. – Försäljning av konfliktmineraler bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga. – Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och volfram. De kallas i branschen för 3TG – tantalum, tin, tungsten, gold. – Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa). Mineralerna är efterfrågade i elektronikindustrin: framför allt behövs de i mobiltelefoner. – På engelska: conflict minerals. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive – länk) som ålägger industrin att redovisa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppgavs att president Donald Trump ville avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsatte sig. Se detta meddelande. Lagen avskaffades inte, men en domstol fastställde att en av bestämmelserna i lagen inte skulle gälla. – Se denna uppdatering från 2021 från National Law Review. – EU röstade i maj 2017 igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett förbjuder import av konfliktmineraler till EU, se denna länk. Den trädde i kraft den 1 januari 2021.

[elektronik] [material] [mobilt] [politik] [ändrad 30 juli 2021]

safirglas

(sapphire glass) – mycket hårt, praktiskt taget repfritt glas gjort av syntetisk safir. Med andra ord: kristall av aluminiumoxid. – Safirglas går bara att repa med diamant, rubin och safir. Det används ofta i klockglas. Apple använder safirglas i fingeravtrycksavläsareniPhone.

[material] [ändrad 14 december 2017]

silicone

engelska för silikon. Silicone uttalas ”silli-KOUN”. (Bör inte förväxlas med silicon, som betyder kisel och som uttalas ”SILLI-ken”.)

[material] [språktips] [ändrad 30 november 2019]