fatigue

utmattning, trötthet, uttröttning; svaghet. – Ordet fatigue kan dels syfta på:

  • – psykisk utmattning, ett stresstillstånd orsakat av överansträngning eller av ett ohanterligt övermått av information eller annan yttre påverkan, dels på:
  • nedsatt fysisk förmåga, eventuellt med värk, orsakad av fysisk överbelastning.

Fatigue är inlånat från engelska, som i sin tur har fått det från franska (trötthet), som i sin tur har fått det från latin. Engelska fatigue syftar inte på vanlig trötthet: uttrycket kom i bruk med diagnosen battle fatigue – stridströtthet. Ordet fatigue används ibland på svenska i medicinsk betydelse. För uttryck i denna ordlista på fatigue, klicka här.

[hälsa] [språktips] [1 november 2019]

elektrosmog

  1. – beteckning på den påstått skadliga mängd av elektromagnetisk strålning som människor utsätts för på grund av mobiltelefoni, wi‑fi och annan trådlös kommunikation. – Se till exempel webbsidan elektrosmog.se. – På engelska: electrosmog. (Smog är ett ord för kraftiga och synliga luftföroreningar i storstäder: smoke i kombination med fog);
  2. – ett diskussionsforum om trådlösa nätverk, startad 2002 (när wi‑fi var nytt) av Lars Aronsson, sedan länge nerlagt.

[diskussioner] [it-relaterade hälsoproblem] [mobilt] [nerlagt] [trådlöst] [ändrad 3 augusti 2020]

vestibularisschwannom

(vestibular schwannoma, även kallat akustikusneurinom, på engelska acoustic neuroma) – ett slags godartad tumör på hörselnerven. Med godartad menas att det inte är en cancertumör, men tumören kan ändå skada hörselnerven och balansen. Behandlas med strålbehandling eller operation. Det har påståtts att det finns ett samband mellan användning av mobiltelefon och ves­ti­bu­lariss­schwannom, men den statistiska korrelationen är låg. – Läs mer på sajten Internetmedicin (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 20 november 2019]

trog mode

(troglodyte mode) – grottläge, bokstavligen grottmänniskoläge – släckt ljus och omställning av bildskärmen till ljus text på mörk bakgrund för att man vill skona ögonen därför att de är trötta efter många timmar vid datorn. – Kallas vanligtvis för night mode, på svenska nattläge, i Macintosh mörkt läge.

[arbetsmiljö] [bildskärmar] [it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 24 april 2020]