Zoom dysmorphia

Zoomdysmorfofobi – föreställning av att det är något allvarligt fel på ens eget utseende, orsakat av att man har sett sig själv i många videokonferenser. – Termen Zoom dysmorphia myntades 2020 av den amerikanska hudläkaren Shadi Kourosh (länk) när hon upptäckte en ökning av önskemål om plastikkirurgiska skönhetsingrepp i ansiktet och satte det i samband med det ökande antalet videokonferenser under pandemin. (Se denna vetenskapliga artikel.) Videokonferenserna behöver givetvis inte ha skett genom just Zoom. – Engelska dysmorphia, försvenskat till dysmorfi, är kort för dysmorphophobia, på svenska dysmorfofobi – ”skräck för [egen] fulhet”. Det beskrivs som en störning av upplevelsen av det egna utseendet – mer i Wikipedia. – Se också Zoom fatigue. – Sedan 2016 har man också talat om Snapchat dysmorphia. Snapchatdysmorfofobi anses orsakas av skillnaden mellan användarens faktiska utseende och det förskönade utseende som kan åstadkommas med speciella filter i Snapchat. Det sägs att människor låter plastikoperera sig för att bli mer lika sin egen bild i Snapchat.

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 4 mars 2022]

skärmtrötthet

  1. – allmän trötthet, huvudvärk, torra och röda ögon samt andra besvär som verkar bero på att man har tittat på en bildskärm för länge;
  2. – även: det att man är trött på att se film och video på bildskärm och därför vill gå på teater eller konsert.

– På engelska: screen fatigue, screen time fatigue; även: computer vision syndrome, CVS.

[hälsa] [22 juni 2021]

fatigue

utmattning, trötthet, uttröttning; svaghet. – Ordet fatigue kan dels syfta på:

  • – psykisk utmattning, ett stresstillstånd orsakat av överansträngning eller av ett ohanterligt övermått av information eller annan yttre påverkan, dels på:
  • nedsatt fysisk förmåga, eventuellt med värk, orsakad av fysisk överbelastning.

Fatigue är inlånat från engelska, som i sin tur har fått det från franska (trötthet), som i sin tur har fått det från latin (fatigare – trötta ut). Engelska fatigue (uttalas fatíg) syftar inte på vanlig trötthet: uttrycket kom i bruk med diagnosen battle fatigue – stridsutmattning. Det beskriver alltså ett extremt tillstånd som det tar lång tid att återhämta sig från. Ordet fatigue används ibland på svenska i medicinsk betydelse. – Fatigue attack – se utmattningsattack. – Hyperfatigue – ett tillstånd av ständig utmattning – var ett av 2023 års ord, enligt den brittiska undersökningsfirman Mintel – se mintel.com/consumer….

[ord på fatigue] [hälsa] [språktips] [ändrad 21 maj 2023]

elektrosmog

  1. – beteckning på den påstått skadliga mängd av elektromagnetisk strålning som människor utsätts för på grund av mobiltelefoni, wi‑fi och annan trådlös kommunikation. – Se till exempel webbsidan elektrosmog.se. – På engelska: electrosmog. (Smog är ett ord för kraftiga och synliga luftföroreningar i storstäder: smoke i kombination med fog);
  2. – ett diskussionsforum om trådlösa nätverk, startad 2002 (när wi‑fi var nytt) av Lars Aronsson, sedan länge nerlagt.

[diskussioner] [it-relaterade hälsoproblem] [mobilt] [nerlagt] [trådlöst] [ändrad 3 augusti 2020]

vestibularisschwannom

(vestibular schwannoma, även kallat akustikusneurinom, på engelska acoustic neuroma) – ett slags godartad tumör på hörselnerven. Med godartad menas att det inte är en cancertumör, men tumören kan ändå skada hörselnerven och balansen. Behandlas med strålbehandling eller operation. Det har påståtts att det finns ett samband mellan användning av mobiltelefon och ves­ti­bu­lariss­schwannom, men den statistiska korrelationen är låg. – Läs mer på sajten Internetmedicin (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 20 november 2019]