elektrosmog

  1. – beteckning på den påstått skadliga mängd av elektromagnetisk strålning som människor utsätts för på grund av mobiltelefoni, wi-fi och annan trådlös kommunikation. – Se till exempel webbsidan  elektrosmog.se. – På engelska: electrosmog. (Smog är ett ord för kraftiga och synliga luftföroreningar i storstäder: smoke och fog);
  2. – ett diskussionsforum om trådlösa nätverk, startad 2002 (när wi‑fi var nytt) av Lars Aronsson, sedan länge nerlagt.

[diskussioner] [it-relaterade hälsoproblem] [mobilt] [trådlöst] [15 september 2019]

vestibularisschwannom

(vestibular schwannoma, även kallat akustikusneurinom, på engelska acoustic neuroma) – godartad tumör på hörselnerven. Med godartad menas att det inte är en cancertumör, men tumören kan ändå skada hörselnerven och balansen. Behandlas med strålbehandling eller operation. Det har påståtts att det finns ett samband mellan användning av mobiltelefon och ves­ti­bu­lariss­schwannom, men den statistiska korrelationen är mycket liten. – Läs mer på sajten Internetmedicin (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [2 augusti 2017]