Snapchat

en app och en tjänst för att skicka bilder som förstörs efter några sekunder. Bilderna tas med mobil­telefonens inbyggda kamera. Den kan förses med text och enkla teckningar. Bilden kan sedan skickas till en eller flera andra användare av Snap­chat. Efter att mottagaren har öppnat bilden förstörs den efter några sekunder. Den lämnar inga spår på mottagarens mobil­telefon, såvida inte mottagaren lyckas ta en skärmdump (vilket är besvärligt). Bilden raderas också från Snapchats servrar. (Där­emot kan den finnas kvar hos av­sändaren.) – Snap­chat är ett socialt nätverk. Man kan bara skicka bilder till andra användare av Snapchat. An­vändarna kan ställa in appen så att den bara tar emot bilder från god­kända vänner. – En tanke bakom utvecklingen av Snapchat var att minska risken för att an­vändarna skulle lägga ut bilder som de sedan ångrade att de spritt. 2013 lanserades en kortlivad version för barn, SnapKidz, som bara gav möjlig­het att rita på bilderna, men inte att skicka dem till andra. – Se snapchat.com.

[foto] [sociala nätverk] [ändrad 1 juli 2020]