trådlöst nätverk

wireless local area network, förkortat wlanlokalt nätverk där de anslutna datorerna (eller andra digitala apparater) an­sluts med radio­teknik i stället för kablar. Oftast (men inte alltid) avses nätverk baserade på 802.11-standarden (känd som wi‑fi). – Tråd­lösa nätverk används för anslutning av persondatorer till internet, men också för lokal dataöverföring direkt mellan de anslutna datorerna. – Läs också om wwan (wireless wide area network).