elektromagnetisk strålning

ljus och radiovågor är de mest kända formerna av elektromagnetisk strålning. Andra former av elektromagnetisk strålning är mikrovågor, röntgenstrålning och radioaktiv strålning. – Elektromagnetisk strålning överför energi som realiseras som ljus, värme eller elektrisk ström.  Elektromagnetisk strålning ska inte förväxlas med elektromagnetiska fält, även om de två fenomenen hör ihop. – Elektromagnetisk strålning uppstår när elektroner ändrar hastighet eller riktning. Det uppstår till exempel i växelströmsledningar. Strålningen, som mäts i hertz, överför energi med ljusets hastighet. – De flesta formerna av elektromagnetisk strålning på jordytan är oskadliga i vanligt förekommande doser, och vi märker dem som ljus eller värme. Det finns dock farhågor om att även omärkliga doser av mikrovågor, till exempel från mobiltelefoner, kan skada människor. – Till den elektromagnetiska strålningen räknas även så kallad joniserande strålning, alltså röntgenstrålning och radioaktiv strålning, som även i små doser är skadlig för människor. Sådan strålning ska inte förväxlas med strålningen från vanliga elektriska och elektroniska apparater. – Läs mer på Strålskyddsinstitutets webbsidor: länk.

[fysik] [ändrad 25 november 2020]