SIME

Scandinavian interactive media event – en konferens om internet, medier, telekom och underhållning. Anordnas i Stockholm i november varje år sedan 1996. Dessutom anordnar SIME evenemang i Barcelona, Helsingfors och San Francisco. – Se sime.nu.

[förkortningar på S] [konferenser] [ändrad 5 mars 2021]

mässa

denna ordlista innehåller artiklar om ett antal it-mässor, konvent och konferenser. Klicka på länken här nedanför:

[konferenser och mässor] [ändrad 10 oktober 2018]

knytkonferens

konferens utan förberett program där varje deltagare har med sig ett föredrag (jämför med knytkalas). – Se också okonferens.

[konferenser] [ändrad 20 januari 2021]