World conference on international telecommunications

(WCIT) – en internationell konferens om reglering av tele- och datakommunikation, anordnad av Internationella teleunionen, ITU. – Vid WCIT-konferensen i Dubai i december 2012 diskuterades för­slag om att öka de nationella regeringarnas möjlig­het att inskränka kommunikation på internet. Sverige röstade då emot. – Se ITU:s webbsidor.

[censur] [konferenser] [telekom] [ändrad 1 december 2018]

Dagens ord: 2012-12-27