Sime

Scandinavian interactive media event – konferens om internet, medier, telekom och underhållning. Anordnas i Stockholm i november varje år sedan 1996. Dessutom anordnar Sime evenemang i Barcelona, Helsingfors och San Francisco. – Se sime.nu. – Fler konferenser.