samlad kontaktpunkt

(single point of contact – SPOC) – i kundtjänst: samordning av kontakterna med varje kund för varje ärende från första kontakten till att ärendet har avslutats, oavsett om kunden byter kommunikationsmetod. Vare sig kunden ringer, mejlar, SMS:ar eller använder sociala medier ska kundtjänsten känna till ärendet och veta vad som tidigare har sagts och gjorts. Kunden ska inte behöva upprepa sådant som hon redan har berättat vid tidigare kontakt.

[support] [11 oktober 2019]

wave a dead chicken

ironiskt och självironiskt – göra något som man vet inte fungerar för att rätta till ett fel. Man vill ge intrycket av att man anstränger sig för att rätta till felet, även om man vet att det man gör är meningslöst. Uttrycket anspelar på magiska och religiösa offerritualer. – Jämför med handpåläggning och Morris lag.

[fel] [jargong] [support] [13 mars 2018]

first time fix rate

(FTFR) – andelen gånger som den utsända teknikern löser kundens problem fullständigt vid första besöket.

[support] [16 mars 2018]

servicefönster

på förhand bestämt tidsintervall för service av it‑system (eller något annat). Under den tiden kan systemet var helt avstängt eller ha begränsad tillgänglighet. – På engelska: service window.

[support] [ändrad 7 maj 2020]