wave a dead chicken

ironiskt och självironiskt – göra något som man vet inte fungerar för att rätta till ett fel. Man vill ge intrycket av att man anstränger sig för att rätta till felet, även om man vet att det man gör är meningslöst. Uttrycket anspelar på magiska och religiösa offerritualer. – Jämför med handpåläggning och Morris lag.

[fel] [jargong] [support] [13 mars 2018]

first time fix rate

(FTFR) – andelen gånger som den utsända teknikern löser kundens problem fullständigt vid första besöket.

[support] [16 mars 2018]

refurbish

renovera, återställa (till originalskick), upprusta, fixa i ordning – reparera eller byta ut skadade eller slitna delar för att återställa funktionen samt snygga till utse­en­det på en begagnad dator eller annan utrustning. Substantiv: refurbishment – renovering, upprustning.

servicefönster

på förhand bestämt tidsintervall för service av it‑system (eller något annat). Under den tiden kan systemet var helt avstängt eller ha begränsad tillgänglighet. – På engelska: service window.

andra linjen

andra linjens support (second line support) – tekniker och andra som, vid behov, hjälper kund­supporten (första linjen) att besvara frågor som kundsupporten inte kan besvara direkt. Andra linjen talar direkt med kunden om det behövs; ibland finns tredje linjen som stöttar andra linjen, men som inte talar med kunden.

[support] [ändrad 24 januari 2019]

Rit-avdrag

informellt: avdrag på skatten för it‑tjänster i hemmet. – Re­ge­ringen Löfven (S+MP) och Allians­parti­erna kom överens om rit‑av­draget i den migra­tions­poli­tiska över­ens­kom­mel­sen som slöts i oktober 2015 (länk, se fjärde sidan). Av­draget gäller arbets­kostnad för enklare tjänster som in­stal­la­tion och service. – Benämningen an­sluter till för­kort­ning­arna rot-avdrag och rut-avdrag (se Skatte­verkets webb­sidor: länk).

– In English: The Rit tax deduction is a tax deduction for labor costs of basic IT‑related jobs in private homes in Sweden. It was decided on in October 2015 as part of the migration policy agreement between the Social Democratic / Green party government coalition and the four opposition Alliance parties. The name Rit alludes to two existing tax deduction programs, the Rot and Rut tax deductions for home repair and maintenance jobs and household services respectively. – For more summaries in English, please click at this link.