lösning vid första kontakten

det att kundens problem eller önskemål hanteras med ett enda telefonsamtal eller ett enda mejl. Det finns då ingen anledning för kunden att återkomma i samma ärende, eller för företaget att kontakta kunden igen. – På engelska: first contact resolution, förkortat FCR.

[support] [25 november 2021]

rätt att reparera

(right to repair) – skyldighet för tillverkare att låta andra än deras egna reparatörer reparera skadade produkter. – Rätten att reparera innebär att reparationer får inte vara ett monopol för tillverkarna; tillverkare ska tillhandahålla reservdelar och instruktionsmaterial under produkternas livstid. Detta måste vägas mot riskerna med att inkompetenta personer försöker göra reparationer. – EU:s resolution ”En mer hållbar marknad” (länk) innehåller skrivningar om rätten att reparera, och i juli 2021 gav USA:s president Joe Biden instruktioner till FTC att förbjuda reparationsmonopol. – Se artikel i PC för alla.

[juridik] [hårdvara] [support] [11 juli 2021]

helpdesk

supportavdelning, kundtjänst, hjälpdesk; ”supporten” – avdelning som på ett företag ger användare och / eller kunder hjälp med att lösa problem. Ordet används mest om it och näraliggande områden. En supportavdelning kan vara intern, alltså avsedd för medarbetare, eller extern – avsedd för företagets kunder. När man talar om kundtjänst kan ordet ha en vidare betydelse och, förutom hjälp med tekniska problem, omfatta sådant som returer och reklamationer.

[support] [18 januari 2021]

samlad kontaktpunkt

(single point of contact – SPOC) – i kundtjänst: samordning av kontakterna med varje kund för varje ärende från första kontakten till att ärendet har avslutats, oavsett om kunden byter kommunikationsmetod. Vare sig kunden ringer, mejlar, SMS:ar eller använder sociala medier ska kundtjänsten känna till ärendet och veta vad som tidigare har sagts och gjorts. Kunden ska inte behöva upprepa sådant som hon redan har berättat vid tidigare kontakt.

[support] [11 oktober 2019]

wave a dead chicken

ironiskt och självironiskt – göra något som man vet inte fungerar för att rätta till ett fel. Man vill ge intrycket av att man anstränger sig för att rätta till felet, även om man vet att det man gör är meningslöst. Uttrycket anspelar på magiska och religiösa offerritualer. – Jämför med handpåläggning och Morris lag.

[fel] [jargong] [support] [13 mars 2018]