samlad kontaktpunkt

(single point of contact – SPOC) – i kundtjänst: samordning av kontakterna med varje kund för varje ärende från första kontakten till att ärendet har avslutats, oavsett om kunden byter kommunikationsmetod. Vare sig kunden ringer, mejlar, SMS:ar eller använder sociala medier ska kundtjänsten känna till ärendet och veta vad som tidigare har sagts och gjorts. Kunden ska inte behöva upprepa sådant som hon redan har berättat vid tidigare kontakt.

[support] [11 oktober 2019]