handpåläggning

(handwaving) – ingrepp och åtgärder som måste göras i efter­hand för att få ett program eller ett system att fungera som det var tänkt. Kallas också för ”magiska gester”. – Jämför med ”wave a dead chicken”.

[jargong] [programmering] [ändrad 13 april 2018]