lösning vid första kontakten

det att kundens problem eller önskemål hanteras med ett enda telefonsamtal eller ett enda mejl. Det finns då ingen anledning för kunden att återkomma i samma ärende, eller för företaget att kontakta kunden igen. – På engelska: first contact resolution, förkortat FCR.

[support] [25 november 2021]

Dagens ord: 2022-01-12