first time fix rate

(FTFR) – andelen gånger som den utsända teknikern löser kundens problem fullständigt vid första besöket.

[support] [16 mars 2018]

servicefönster

på förhand bestämt tidsintervall för service av it‑system (eller något annat). Under den tiden kan systemet var helt avstängt eller ha begränsad tillgänglighet. – På engelska: service window.

[support] [ändrad 7 maj 2020]

kontaktcentral

(call center callcenter, contact center) – avdelning på företag som sköter kontakterna med kunderna, främst genom telefon, e-post och fax, men ibland också genom brev och samtal ansikte mot ansikte. Ofta sköts kontaktcentralen på entreprenad av andra företag som specialiserat sig på att driva kontaktcentraler, och i sådana fall sköter samma företag ofta kontaktcentralerna åt många företag.

[företag och ekonomi] [support] [ändrad 15 januari 2020]

CCC

  1. – se Chaos computer club;
  2. Competence call center – ett österrikiskt företag som tillhandahåller kontaktcentertjänster på många språk och i många länder. CCC:s kontor i Barcelona har hand om modereringen av inlägg på Facebook – se artikel i Aftonbladet från juni 2019. – Se yourccc.com;
  3. Confidential computing consortium – se under konfidentiell databehandling.

[branschorganisationer] [föreningar] [företag] [förkortningar på C] [hackare] [sociala nätverk] [support] [ändrad 27 februari 2022]

andra linjen

andra linjens support (second line support) – tekniker och andra som, vid behov, hjälper kundsupporten (första linjen) att besvara frågor som kundsupporten inte kan besvara direkt. Andra linjen talar direkt med kunden om det behövs; ibland finns tredje linjen som stöttar andra linjen, men som inte talar med kunden.

[support] [ändrad 24 januari 2019]

RIT-avdrag

informellt: avdrag på skatten för it‑tjänster i hemmet. – Regeringen Löfven (S+MP) och Allianspartierna kom överens om RIT‑avdraget i den migrationspolitiska överenskommelsen som slöts i oktober 2015 (länk, se fjärde sidan). Avdraget gäller arbetskostnad för enklare tjänster som installation och service. – Benämningen ansluter till förkortningarna ROT‑avdrag och RUT‑avdrag (se Skatteverkets webbsidor: länk).

[förkortningar på R] [it-politik] [support] [ändrad 25 oktober 2015]

– In English: The RIT tax deduction is a tax deduction for labor costs of basic IT‑related jobs in private homes in Sweden. It was decided on in October 2015 as part of the migration policy agreement between the Social Democratic / Green party government coalition and the four opposition Alliance parties. The name RIT alludes to two existing tax deduction programs, the ROT and RUT tax deductions for home repair and maintenance jobs and household services respectively. – For more summaries in English, please click at this link.