ctrl-alt-delete

samtidig nertryckning av tangenterna ctrl, alt och delete. – Det var datorns nöd­broms i äldre versioner av Windows och DOS. I senare versioner av Windows (från Windows Vista†) öppnar ctrl‑alt‑delete i stället ett fönster som visar användaren vilka program och processer som är aktiva, belastningen på processor och minne samt ifall något program har låst sig. Användaren kan då stoppa krånglande program eller stänga av datorn helt. – Men i äldre versioner av DOS och Windows stoppade ctrl‑alt‑delete aktiva program direkt. I senare versioner av Windows använder man tangentkombi­na­tionen ctrl‑skift‑esc för att stoppa en programkörning direkt. – Det var David Bradley (se Wikipedia), då på IBM, som hittade på ctrl‑alt‑delete 1980 eller 1981. Den aviga tangentkombinationen är vald för att man inte ska komma åt den av misstag. (Se också tröga tangenter.) – På Mac­intosh mot­svaras ctrl‑alt‑delete av cmd‑alt‑esc.

[användargränssnitt] [programkörning] [tangentbord] [ändrad 29 december 2019]

typeahead

  1. – typeahead find – se autoförslag och inkrementell sökning;
  2. textbuffring – det att en dator sparar användarens tangent­tryckningar när den inte hinner bearbeta dem omedelbart. Det som händer då är att användaren trycker på tangenterna, men inga tecken kommer upp på bildskärmen. Vanligtvis kommer då efter några sekunder alla skrivna tecken upp på en gång (inklusive de repetitioner som användaren har gjort för att ingen­ting händer).

[språkteknik] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 8 maj 2012]