tröga tangenter

(sticky keys) – beteckning på möjlighet att ersätta en samtidig nertryckning av flera tangenter med flera nertryckningar i följd. Alltså att man i stället för att till exempel trycka ner de tre tangenterna ctrl‑alt‑delete samtidigt, vilket man normalt måste göra, trycker ner dem en i taget: ctrl; alt; delete. Datorn kan ställas in så att den hanterar detta som en samtidig nertryckning. Funktionen är till för att underlätta för användare med rörelsehinder. – Tröga tangenter infördes av Apple, som på svenska kallar det för flertangent­­lås. Det finns också i Windows, där det på svenska heter tröga tangenter.

[tangentbord] [tillgängligt] [ändrad 14 maj 2018]

Dagens ord: 2014-08-20