autoförslag

(auto-completion, typeahead) – funktion som gissar hur an­vänd­aren tänker avsluta en på­börjad webbadress eller annan text. – Ett eller flera förslag visas intill fältet där man fyller i texten. An­vänd­aren kan välja ett förslag genom att markera det och trycka på retur. Om inget av förslagen passar fort­sätter använd­aren att skriva. Förslagen kan hämtas från webbläsarens historik över webb­sidor som an­vänd­aren tidigare har besökt eller från en server. – Läs också om T9, pre­diktiv text­in­mat­ning och in­kre­ment­ell sökning. – Jäm­för med formu­lär­data.

[språkteknik] [ändrad 11 januari 2019]