autoförslag

(auto-completion, typeahead) – funktion som gissar hur användaren tänker avsluta en påbörjad webbadress eller annan text. – Ett eller flera förslag visas intill fältet där man fyller i texten. Användaren kan välja ett förslag genom att markera det och trycka på retur. Om inget av förslagen passar fort­sätter använd­aren att skriva. Förslagen kan hämtas från webbläsarens historik över webb­sidor som använd­aren tidigare har besökt eller från en server. – Läs också om T9, prediktiv text­in­mat­ning och inkrement­ell sökning. – Jämför med formulärdata.

[språkteknik] [ändrad 11 januari 2019]