inkrementell sökning

sökning där träffar visas medan användaren skriver sökordet, och där träffar successivt faller bort när användaren lägger till fler tecken i sökordet. Exempel: om användaren gör en sökning på inkrementell skriver hon först bokstaven i, och får då upp en lista med alla ord på i-. Sedan blir det in, ink, inkr och så vidare. För varje ny bokstav snävas träffarna in så att bara ord som börjar på in, ink, inkr och så vidare visas. – På engelska: incremental search. – Jämför med autoförslag och prediktiv textinmatning samt förfinad sökning.

[sökningar] [ändrad 5 september 2018]