RISE

Research institutes of Sweden – en övergripande organisation för svenska forskningsinstitut utanför universiteten. I RISE ingår bland annat organisationerna Swedish ICT, numera RISE ICT, som i sin tur samordnar ett antal institut, och dåvarande SP (tidigare Statens provningsanstalt – se sp.se). – RISE började 1997 som statliga IRECO Holding, ett företag som samordnade statens ägande i forskningsinstitut. IRECO bytte 2007 namn till RISE Research institutes of Sweden holding. 2016 slogs den organisationen samman med Swedish ICT och SP till RISE. – Se historik på denna länk. – Se ri.se.

[forskningsinstitut] [förkortningar på R] [rise] [16 oktober 2019]