internettid

tidsangivelser som förmedlas till datorer genom internet. – Problemet med att skicka noggranna tidsangivelser genom internet är att det tar tid innan de kommer fram. Det är också omöjligt att förut­se exakt hur stor fördröjningen blir, efter­­som det varierar. Tjänster för överföring av internettid har därför funktioner för att kontinuerligt beräkna fördröjningarnas längd och för att kompensera för dem. Enklaste metoden är att låta mottagaren svara, mäta svars­tiden (tur och retur) och dividera den med två, så att man får en uppskattning av fördröjningen. – Internettid är baserad på den tidsskala som används i de flesta sammanhang, nämligen UTC. – Den svenska tjänsten för internettid tillhandahålls av Swedish national time service (ntp.se), som drivs av Netnod (netnod.se) på uppdrag av PTS, och som övervakas av SP (sp.se), numera del av RISE. Swedish national time service får tiden från fem tidsnoder, fördelade över Sverige, och varje nod har två atomur. – Internettid brukar kallas för NTP‑tid efter network time protocol, NTP. – Se SP:s sida Tid via internet (länk).

[tidmätning] [ändrad 30 december 2017]

Dagens ord: 2019-01-09