internettid

tidsangivelser som förmedlas genom internet. – Problemet med att skicka noggranna tidsangivelser genom internet är att det tar tid innan de kommer fram. Även om det rör sig om bråkdelar av sekunder kan felet bli för stort för en del användningsområden. Det är också omöjligt att förut­se exakt hur stor fördröjningen blir. Tjänster för överföring av internettid har därför funktioner för att kontinuerligt beräkna fördröjningarnas längd och för att kompensera för dem hos mottagaren. Enklaste metoden är att låta mottagaren svara, mäta svars­tiden (tur och retur) och dividera den med två, så att man får en uppskattning av fördröjningen. – Internettid är baserad på den tidsskala som används i de flesta sammanhang, nämligen UTC. – Den svenska tjänsten för internettid tillhandahålls av Swedish national time service (ntp.se), som drivs av Netnod på uppdrag av PTS, och som övervakas av SP (sp.se), numera del av RISE. Swedish national time service får tiden från fem tidsnoder, fördelade över Sverige, och varje nod har två atomur. – Internettid brukar kallas för NTP‑tid efter Network time protocol, NTP. (I slutet av 2010‑talet ersätts NTP successivt av Network time security, NTS.) – Se RISE:s sida Tid via internet – länk. – Läs också om Precision time protocol, PTP. – Andra sätt att sända ut och ta emot exakt tid är via radiovågor direkt från atomur – en metod som används i en del armbandsur och andra klockor med en inbyggd speciell radiomottagare – eller att få tiden från GPS‑systemet.

[tidmätning] [ändrad 6 december 2022]

Dagens ord: 2022-10-09