mammatest

om nya produkter och tjänster: frågan ”skulle din mamma förstå och använda detta?”. På engelska: mom test. – Uttrycket mom test är känt sedan 2013 eller tidigare.

[produkter och tjänster] [testning] [25 mars 2023]

Test maturity model integration

(TMMi) – en modell för utvärdering av organisationers testprocesser. – TMMi har likheter med Capability maturity model (CMM). Liksom CMM definierar TMMi fem mognadsnivåer, fast inte exakt samma:

  1. – initial (slumpmässig, utan rutiner), även kallad kaotisk;
  2. – styrd (tester finns och används, men varje projekt har sitt eget system);
  3. – definierad (gemensam standard och samma procedurer i hela organisationen. Tester görs i hela utvecklingscykeln);
  4. – mätt (alla led i utvecklingsprocessen testas och utvärderas i syfte att förbättra slutprodukten. Även kravspecen utvärderas) och:
  5. – optimerande (även testandet utvärderas och förbättras).

TMMi underhålls av organisationen TMMi Foundation (tmmi.org). TMMi har funnits sedan 2004 och går tillbaka på det äldre TMM, som utvecklades vid Illinois institute of technology (iit.edu).

[systemutveckling] [testning] [9 januari 2022]

kalibrering

inställning av mätinstrument eller annan utrustning så att de visar korrekta mätvärden. – De värden som mätinstrumenten eller annan utrustning anger – tid, temperatur, hastighet etc – jämförs med referensvärden som anses vara korrekta, och justeras vid behov – kalibreras. – På engelska: calibration. – Se också färgkalibering.

[testning] [7 juli 2021]

brytpunkt

(breakpoint) – i programmering: instruktion om att programkörningen ska göra uppehåll, vanligtvis för att programmeraren ska kunna undersöka hur programmet fungerar. Brytpunkten kan vara knuten till en viss instruktion i programkoden eller inträffa när vissa villkor är uppfyllda. Brytpunkter används vid testning. Språkligt: Brytpunkt eller brytningspunkt står i andra sammanhang för ett tillfälle då en genomgripande förändring sker. Men här är det alltså bryt i betydelsen ta paus.

[programmering] [testning] [ändrad 19 april 2020]

belastningstest

test av hur ett program eller hårdvara klarar ovanligt hög belastning, till exempel ovanligt många anrop till en webbserver. – På engelska: spike test, spike testing.

[testning] [12 augusti 2019]