Lillebror

beteckning på barn och ungdomar som begår intrång i andras privatliv med användning av digital utrustning. – En ”lillebror” kan göra smyginspelningar av video eller ljud, eller komma åt privat information genom dataintrång. – Integritetskränkningen försvåras av att det privata materialet kan spridas genom internet och därmed bli allmänt tillgängligt. Det börjar bli nästan omöjligt att värja sig mot sådana intrång eftersom utrustning för ljud- och videoinspelningar har krympt så att den kan gömmas nästan överallt. Det går också för hackare att koppla in sig på kameran och mikrofonen i offrets dator. – Uttrycket Lillebror anspelar på Storebror (Big Brother) i George Orwells roman 1984. I stället för Storebror ser dig (Big Brother is watching) säger man Lillebror ser dig (Little Brother is watching). – Benämningen Lillebror eller Little brother används ibland också om hackare som avslöjar hemlig information från företag och myndigheter. – Läs också om Big Mother, hämndporr och skriptknattar.

[övervakning] [ändrad 10 augusti 2019]

Big Mother

beteckning på förälder som använder digital teknik som för att övervaka barnen. Till exempel med GPS och videokameror. – Uttrycket Big Mother anspelar på slagordet ”Big Brother is watching” – se Storebror. – Läs också om Lillebror.

[övervakning] [ändrad 16 april 2020]

Storebror

(Big Brother) – beteckning på överheten i ett övervakningssamhälle. Uttrycket kommer från den engelska författaren George Orwells roman 1984 (utgiven 1949), en dystopi som beskriver ett samhälle där allt medborgarna gör övervakas med kameror och mikrofoner. Slagordet ”Big Brother is watching” – ”Storebror ser dig” – förekommer överallt. – Uttrycken Big Mother och Lillebror anspelar på Storebror / Big Brother.

[övervakning] [6 augusti 2019]

dystopi

motsatsen till utopi – [skildring av] ett samhälle med våld, förtryck och miljöförstöring. – Mörka framtidsskildringar som boken 1984 kan kallas för dystopier, men benämningen används främst om nyare filmer som Blade runner (länk) och Brazil (se IMDb: länk). – Se också cyberpunk och cybernoir samt en ironisk artikel från 2018 i The Guardian. – Ordet: Dystopi kommer av grekiska dysdålig, trasig och topos – plats, och anspelar på utopi – ingen plats, ofta om­tolkat som eutopi – fin plats. – På engelska: dystopia.

[film] [litteratur] [språktips] [ändrad 15 september 2019]