cybernoir

dyster, utflippad film där datorer och annan teknik spelar en viktig roll. Ordet anspelar på film noir (se Wiki­pedia). – Se också dystopi och cyberpunk.