Big Mother

beteckning förälder som använder digital teknik som för att övervaka barnen. Till exempel GPS och videokameror. Uttrycket Big Mother anspelar på slagordet ”Big Brother is watching” – se Storebror. – Läs också om Lillebror.

[övervakning] [6 augusti 2019]