Big Mother

beteckning på förälder som använder digital teknik som för att övervaka barnen. Till exempel med GPS och videokameror. – Uttrycket Big Mother anspelar på slagordet ”Big Brother is watching” – se Storebror. – Läs också om Lillebror.

[övervakning] [ändrad 16 april 2020]