hämndporr

(revenge porn) – bilder på en person naken, eller i sexuella situationer, utlagda på nätet som trakas­se­rier. – I mars 2015 dömdes en svensk man i Högsta domstolen att betala 76 000 kronor i skade­stånd för att han hade lagt ut porno­grafiska bilder på sin före detta flickvän. Han dömdes för förtal. Det fanns då ingen särskild lag i Sverige mot hämndporr, men i november 2017 infördes brottet olaga integritetsintrång för bland annat hämndporr. I Kalifornien har hämndporr varit straffbart sedan oktober 2013. – I september 2016 stämdes Facebook av en tonåring i Nordirland för att Facebook inte hade avlägsnat hämndporr som hon var med i tillräckligt snabbt. Facebook gjorde upp i godo med flickan (se denna artikel). – Se också Instagram-målet, makromobb, näthat, näthatare, näthot, nätmobbning, porrutpressning och sextortion.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 21 april 2020]

Dagens ord: 2018-05-08