HavenCo

nerlagd datalagringstjänst som 2000—2008 fanns på Sealand, en så kallad mikronation i Nordsjön. – Sealand är en före detta luftvärnsplattform som ligger i havet 12 kilometer öster om Felixstowe i England, och som har utropats till självständig stat av ägaren, dock utan att erkännas av någon. – Före­taget HavenCo framställde sig som obundet av brittiska och andra lagar, men det var i själva verket ett registrerat brittiskt företag. – Sealand planerade 2013 att återuppväcka HavenCo (se denna länk), men det tycks inte ha blivit något. – Läs också om Asgardia.

[datalagring] [kuriosa] [nerlagt] [politik] [ändrad 3 september 2018]

Investigatory powers act

brittisk lag som ger myndigheter långtgående rättigheter att avläsa och avlyssna elektronisk kom­mu­ni­ka­tion. Lagen ger bland annat myndigheter rätt att undersöka en persons inter­net­kommu­ni­ka­tion och att öppna post utan domstolsbeslut. Motståndarna kallar den för ”Snooper’s charter”. Lagen antogs av brittiska parlamentet 2016, men den har överklagats till EU-domstolen. – Lagtexten finns på denna länk. Det är inte samma lag som Regulation of investigatory powers act från år 2000. Edward Snowden har kallat lagen för ”den mest extrema övervakningen i den västerländska demo­kra­tins historia” (länk). – Läs också om Acta, Data­lag­rings­direk­tivet, FRA-lagen, Gallorapporten, Hadopi, Indect, Ipred, Polis­metod­utred­ningen, Stockholmsprogrammet och Telekompaketet.

[avlyssning] [övervakning] 

Love, Lauri

(1985) – finsk-brittisk hackare som hotas av utlämning från Stor­britannien till USA. – Lauri Love greps 2013 av brittisk polis, anklagad av USA för att ha deltagit i stora dataintrång mot rymdflygstyrelsen Nasa, amerikanska armén och amerikanska centralbanken Federal reserve. Han släpptes snabbt och har inte åtalats för något i Storbritannien. Däremot har USA begärt honom utlämnad, och den frågan är fortfarande inte avgjord (maj 2016). I USA riskerar han ett långt fängelsestraff. – Loves datorer och mobiltelefoner beslagtogs när han häktades. Brittiska polisen har vägrat att lämna tillbaka dem om inte Love ger dem krypterings­nycklar så att polisen kan gå igenom innehållet på datorerna. Love har vägrat. I maj 2016 beslöt en domare att Love inte behöver lämna ut krypterings­nycklarna. – Se kampanjsidan freelauri.com.

[hackare]

Edsac

Electronic delay storage automatic calculator – dator som byggdes i England på 1940-talet. Den var i bruk 1949–—1959. Den var före­gång­are till en annan dator, Leo. – På 2010-talet pågår Edshack, ett projekt för att åter­upp­bygga Edsac. – Se artikel från britt­iska National museum of computing (länk).

Lorenz SZ42

en mekanisk krypterings-apparat som Nazi­­tysk­land använde under andra världskriget. Britterna kunde från 1942 dekryptera meddelandena, vilket tyskarna aldrig tycks ha förstått. Detta anses ha spelat en stor roll för krigets utgång. – Det var på grund av ett misstag av en tysk operatör som britterna kunde räkna ut hur Lorenz SZ42 var konstruerad, trots att de inte hade sett något exemplar av maskinen. Britterna byggde sedan datorn Colossus i Bletchley Park för att räkna ut hur maskinen var in­ställd. Inställningarna ändrades varje dag, men när de hade upptäckts var det enkelt att tolka tyskarnas medde­landen. Britterna kallade maskinen för Tunny, alltså tunafish. – SZ42 var en till­sats som monterades på vanliga teleprintrar. Det var i själva verket en serie tillsatser som utvecklades av firman C Lorenz AG i Berlin. Först kom modellen SZ40, som an­vändes 1941——42. Från 1942 användes SZ42, SZ42A och SZ42B. För­­kort­ningen SZ stod för Schlüssel­­zusatz (nyckeltillsats). Den användes för radiokommunikation mellan det tyska över­kommandot i Berlin och be­fälhavare på fältet. – Läs mer i Wikipedia. – Lorenz SZ42 ska inte för­växlas med Enigma eller med G‑skrivaren.

[för- och bihistoria] [kryptering] [ändrad 21 september 2018]

Defcon

Hacka med ett leende.
Hacka med ett leende.
  1. – konferens om it-säker­het, an­ordnad varje sommar sedan 1993 i Las Vegas. Kallas ofta för hackar-konferens. – Bland del­tagarna finns experter på it-säkerhet, representanter för myndigheter, polis och säkerhets­orga­nisa­tioner samt många så kallade hackare – privat­personer med ett aktivt intresse för it-säker­het och hur man kring­går den. Under kon­ferenserna an­ordnas bland annat tävlingar i att knäcka system för it-säker­het. – Se Defcon.org. – Fler konferenser;
  2. Defcon: Everybody dies – datorspel där man leker kärnvapenkrig. Det har funnits sedan 2006 och kommer från brittiska Introversion Software. –Se introversion.co.uk/defcon/.

 

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (”Five eyes”), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (”Nine eyes”) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. –– Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. –– Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Echelon

signal­spanings­organisation som drivs av USA, Stor­britannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. –Det påstås att Echelon av­lyss­nar, eller kan av­lyssna, all radio-, tele- och data­­­kommu­ni­ka­tion över Atlanten och i stora delar av världen, även privata med­­de­landen. Det påstås också att systemet används för före­tags­­­spionage för att gynna i synner­het ameri­kanska före­tag gent­emot icke-ameri­kanska kon­­kur­renter. – EU har publicerat en kritisk rapport om Echelon, se här. – Mer i Wikipedia. – Uttal: Echelon kan uttalas på två sätt på engelska: med engelskt sje-ljud eller med tsch-ljud.

[avlyssning]