IMDB

  1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb –– amerikansk webbplats med om­fat­tande in­for­ma­tion om filmer och tv-pro­gram. – Imdb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Be­sök­are på Imdb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – Imdb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
  2. – förkortning för in-memory database, se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [spelfilmer] [ändrad 7 juni 2017]