Odlyzko, Andrew

(1949) – amerikansk matematiker med inriktning på tele- och datakommu­ni­ka­tion, känd för att ha ifrågasatt flera vanliga påståenden om branschens ekonomi. Med stöd av statistik från data- och telekommunikations­branschen visade Odlyzko på 00-talet att det fortfarande var vanliga telefonsamtal som gav huvuddelen av intäkterna, medan nysatsningar som spel och underhållning spelade marginell roll. Han har också kri­ti­se­rat Metcalfes lag. – Andrew Odlyzko var tidigare chef för Digital technology center (cse.umn.edu) vid University of Minnesota. Hans webbsida finns här.

[andrew odlyzko] [personer] [telekom] [ändrad 25 april 2018]

Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet användare.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järnvägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokortsföretag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe. – Ar­ti­keln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Metcalfe kommenterar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]

exaflood

eller exa-tsunami – tänkt kommande flodvåg av bandbredds-krävande filer, till exempel filmer, som kommer att överbelasta internet. – Benämningen syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner giga­byte. Läs också om exascale. – Uttrycket in­fördes 2007 av Bret Swanson (bretswanson.com) i en debattartikel i Wall Street Journal, se länk (kräver konto). Idén avfärdades senare som grund­lös av Andrew Odlyzko, klicka här.

[framtidsvisioner] [internet] [telekom] [ändrad 4 maj 2018]