Metcalfes lag

(Metcalfe’s law)”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet använd­are.” – Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järn­vägar och flyg, men också för tjänsteleverantörer som kontokorts­företag. – Lagen är upp­kallad efter Bob Metcalfe. – Ar­ti­keln ”A refutation of Metcalfes law…” av Andrew Odlyzko och Benjamin Tilly, se här. – Met­calfe kommen­te­rar sin lag många år efteråt, se här (arkiverad). – Jämför med nätverkseffekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]