Metcalfes lag

(Metcalfe’’s law) –– ”Värdet av ett nätverk för varje enskild användare ökar med kvadraten på antalet an­vänd­are.” –– Detta anses gälla för telefon­nätet, internet, järn­vägar och flyg, men också för tjänste­leve­ran­törer som konto­korts­företag. – Lagen är– upp­kallad efter Bob Metcalfe. –– Ar­ti­keln ””A refutation of Metcalfe’s law…”” av Andrew Odlyzko med och Benjamin Tilly, se här. –– Met­calfe kom­men­te­rar sin lag många år efteråt, se här. –– Jäm­för med nät­verks­effekt och comedy of the commons.

[lagar] [ändrad 2 juli 2017]