Metcalfe, Bob

(1946) – amerikansk uppfinnare, företagare och tidningsman. – Under sin tid på PARC utvecklade han tillsammans med David Boggs†, ethernet, patenterat 1975. För att marknadsföra ethernet grundade Bob Metcalfe 1979 företaget 3Com, 2010 uppköpt av dåvarande Hewlett‑Packard†. (Numera ingår 3Com i Hewlett Packard Enterprise.) – Metcalfe utmanövrerades ur 3Coms företagsledning i början av 1990‑talet. – Metcalfe, som hade undervisat i journalistik på 1960‑talet, var 19911995 vd för tidningen InfoWorld (som ges ut av IDG). Där skrev han den bitska krönikan From the ether. Den upphörde i oktober 2000. Sedan dess har han intresserat sig för genforskning och ägnat sig åt innovationskapital i bolaget Polaris (länk). Bob Metcalfe fick 1996 EFF:s utmärkelse Pioneer Award (se länk). Han har också fått Turingpriset för 2022 – se awards.acm.org…. – Se också Metcalfes lag.

[bob metcalfe] [personer] [ändrad 23 februari 2023]